Innovationspulsen

Med 30 års erfarenhet, både från forskning och praktisk arbete, vet vi hur vi ska öka innovation i organisationer. Sedan 2015 har vi framgångsrikt mätt och analyserat vilka villkor organisationer måste uppfylla för att vara innovativa.

Boka Demo

Project Pulse

Upplever du detta?

Känner du att din organisation inte är så innovativ som den kan vara, att det finns mer potential än vad som kommer ut?

Vet du när dina innovationsinsatser får de bästa resultaten?

Tror du att flödet av idéer är ojämnt mellan avdelningar och vill förstå varför, liksom öka flödet av idéer?

Vill du få med hela organisationen på en innovationsresa?

Prindit Cycle

Vad vi kan göra för dig!

Genom vår unika tjänst kan du identifiera ditt teams förutsättningar för innovation. Vår analys skapar insikter om dina nuvarande styrkor och svagheter samt effekterna av dessa, och vi gör det vecka efter vecka. Genom analysen kan du styra din organisation mot effektiv innovation samtidigt som du förbättrar ditt teams välbefinnande.

Boka Demo

Andra Prindit applikationer

Projekt

Vill du veta om ett projekt kommer att bli försenat, förstå varför och få rekommendationer om hur du lyckas?


Organisation

Tror du att det finns outnyttjad potential bland dina anställda?


Scrum

Känner du att dina retrospektives fungerar bra och hjälper ditt team att utvecklas?


The secret of being a leader is to know what a group needs

Deepak Chopra